صفحه نخست / اطلاعات فایل
x
ثبت درخواست بازدید
ساعت بازدید
تاریخ درخواست بازدید
نام مشتری
شماره ملی
موبایل
تلفن
پنل تصاویر ذخیره شده در سیستم
فروش
مغازه
کد ملک 1017
مغازه تجاری
اطلاعات فایل
زمین (عرصه) 200 مترمربع
زیربنا (اعیان) 120 مترمربع
مبلغ 15,000,000,000 تومان
تومان
سایر اطلاعات
امکانات
امتیازات
اماکن
ایران
استان تهران
شهر ملارد