صفحه نخست / اطلاعات فایل
x
ثبت درخواست بازدید
ساعت بازدید
تاریخ درخواست بازدید
نام مشتری
شماره ملی
موبایل
تلفن
پنل تصاویر ذخیره شده در سیستم
فروش
1200متر کلنگی
کد ملک 1023
کلنگی مسکونی
اطلاعات فایل
زمین (عرصه) 120 مترمربع
زیربنا (اعیان) 500 مترمربع
مبلغ 24,000,000,000 تومان
200,000,000 تومان
گرمایش سرمایش True
کولر آبی True
سایر اطلاعات
وضعیت ملک
امکانات
امکانات
آشپزخانه
امتیازات
اماکن
ایران
استان تهران
شهر تهران