صفحه نخست / اطلاعات فایل
x
ثبت درخواست بازدید
ساعت بازدید
تاریخ درخواست بازدید
نام مشتری
شماره ملی
موبایل
تلفن
پنل تصاویر ذخیره شده در سیستم
فروش
زمین
کد ملک 1028
قطعه زمین مسکونی
اطلاعات فایل
زمین (عرصه) مترمربع
زیربنا (اعیان) مترمربع
مبلغ تومان
تومان
سایر اطلاعات
امکانات
امتیازات
اماکن
ایران
استان تهران
شهر دماوند